Giới thiệu sách: 21 Bí mật của những nhà diễn thuyết tài ba nhất...

Giới thiệu sách: 21 Bí mật của những nhà diễn thuyết tài ba nhất lịch sử - James C. Humes – Thaihabooks dịch và phát hành – Cảm...

MỤC TIÊU CỦA BẠN LÀ GÌ?

MỤC TIÊU CỦA BẠN LÀ GÌ? Có bao giờ bạn đặt câu hỏi: “Mục đích cuộc đời của mình là gì? Mục tiêu cuộc sống...

Sứ mệnh, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi.

1. Sứ mệnh Là người tiên phong trong đào tạo kỹ năng mềm và hướng nghiệp cho sinh viên ngành dược ở khu vực miền...