Sứ mệnh, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi.

0
33

1. Sứ mệnh

Là người tiên phong trong đào tạo kỹ năng mềm và hướng nghiệp cho sinh viên ngành dược ở khu vực miền Bắc. Chúng tôi hướng tới việc tổ chức các khóa học với chất lượng cao và học phí phù hợp cho nhân sự ngành Dược. Mục tiêu là đảm bảo nhân sự thực hành được những kỹ năng mềm đã học và áp dụng một cách thành thục vào công việc trong lĩnh vực Dược.

2. Tầm nhìn

Xây dựng một doanh nghiệp hàng đầu trong đào tạo kỹ năng mềm và hướng nghiệp cho nhân sự ngành Dược khu vực miền Bắc. Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp Dược Việt Nam. Hướng tới việc thành lập một vườn ươm doanh nhân cho ngành Dược Việt Nam để có thể sản xuất các sản phẩm từ dược liệu chất lượng cao tiêu chuẩn EU.

3. Giá trị cốt lõi.

Chủ động: Chúng tôi luôn chủ động trong mọi công việc, tìm tòi cái mới, phát triển sản phẩm và hiệu suất lao động để đáp ứng nhu cầu liên tục thay đổi của công việc đào tạo và xã hội.

Đam mê: Chúng tôi khuyến khích nhân sự và sinh viên hãy làm những công việc mà các họ thật sự đam mê. Hãy làm vì niềm đam mê, còn của cải sẽ đến theo sau sự đam mê.

Sáng tạo: Xã hội và yêu cầu công việc liên tục thay đổi nên con người phải luôn sáng tạo ra cái mới để thay thế cách làm cũ và nâng hiệu suất làm việc.

Teamwork: Trong thời đại mới, việc thành công cá nhân chỉ là những ví dụ đơn lẻ, doanh nghiệp khuyến khích nhân sự luôn làm việc theo nhóm, xây dựng các mối liên kết nhóm trong công ty, giữa các học viên mới và cũ, giữa doanh nghiệp và các đối tác.

Trách nhiệm: Sự thành công của mỗi cá nhân và doanh nghiệp là do đã hoàn thành trách nhiệm với bản thân, với gia đình và xã hội. Doanh nghiệp cũng sẽ luôn chỉ thực hiện các công việc với trách nhiệm cao nhất trước nhân sự, sinh viên và xã hội.